Hemenisara.com Ekim ayı basın bülteni

BİZDE ÇOK İŞ VAR!


Bilişim dünyasının son günlerde yıldızı daha da parlayan bir aktörü var. HBS Bilişim, Hemenisara.com internet sitesiyle İK Devlerinin masasında bayrağı eline aldığından söz ettiriyor. Üstelik kaliteli hizmetinden ödün vermeden ve müşterilerinden tek kuruş almadan.


İstihdama ve şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayıp alternatif çözüm yolları da sunabilen internet sitelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Belli tarife ve kampanya seçenekleriyle şirketlerin aradığı personelleri sitelerinde yayınlamak ve iş arayanların da cvlerini toplamak suretiyle çalışan şirketler, bu hizmetlerine biçtikleri bedel açısından sektördeki piyasayı belirleyici durumdaydılar.


Ancak hemenisara.com’un ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet, şirketlere ve personel ihtiyacı olan diğer kurumlara tabiri caizse ilaç gibi geldi. Sürekli büyüyen nitelikli hedef kitle portföyü, aylık ortalama 60.000 kullanıcıya ulaşabilen logolu ilanlarla reklam ve tanıtım imkânı, insan kaynakları süreçleriniz ile ilgili her türlü sorunuza cevap veren üstelik yeni metotlar da geliştiren uzman ekipten yararlanma şansı ve seçme yerleştirme sürecinizi tamamen outsource etme fırsatı sunan grup şirketleri Human Business Solutions ile çalışma fırsatı hemenisara.com’u vazgeçilmez kılıyor.


Aynı hizmeti, en az aynı kalitede ve yüksek hızla üstelik hiç ücret ödemeden almanın adı, artık hemenisara.com’la özdeşleşiyor. Her sektöre hitap edebilen, ihtiyaca göre çözümleri çeşitlendirebilen HBS Bilişim “biz de çok iş var!” diyerek, hemenisara.com ile çıtayı zirveye yükseltiyor.“Bir tıkla iş, bir tıkla gel-iş” felsefesiyle hareket eden hemenisara.com hem adayların zorlu iş arama süreçlerinde yanlarında oluyor, hem de şirketlere sağladığı değerle insan kaynaklarına gel -iş- im imkanı veriyor.
www.hemenisara.com

Hemenisara.com Röportajı

Herkese merhaba.
Dünya Gazetesi Denizli Temsilciliği’nden Gülsüm Can Hanım’ın Hemenisara.com ile gerçekleştirilen röpörtajı aşağıda bulabilirsiniz.


1- Şirketinizin ve sektörünüzün “Türkiye 2023” vizyonu içerisindeki yeri ve stratejik önemi nedir?
“Türkiye 2023” vizyonu içinde ülkemizde en çok gelişme gösteren sektör teknolojidir. Teknoloji alanında yapılan yatırımlar, atılan yenilik adımları Türkiye’de bilişim sektörünün önümüzdeki süreçte de önemini artıracağını göstermektedir. Devlet yönetiminde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kurumunun oluşturulması da bunun bir göstergesidir. Bununla birlikte zamanımızın ülkemizdeki en büyük sorunu olan ve olmaya da devam edeceği aşikar olan istihdam problemi İnsan Kaynakları alanını özel bir hale getirmiştir. Gün geçtikçe teknoloji ve İnsan Kaynaklarının bir arada öneminin artacağı ve gelişeceği kaçınılmaz bir gerçektir. HBS Bilişim ve İnsan Kaynakları firması olarak biz de bu gelişim gösteren ve sürekli önemi artan bilişim sektörü içinde İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmış olarak yerimizi almış bulunuyoruz. Stratejik olarak bu önem ve gelişimi şirket politikası olarak kendimize yön verici olarak belirlemiş, vizyonumuzu da bu yönde oluşturmuş bulunuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda tüm yatırımlarımızı sadece İK olarak değil bilişim sektöründe geniş bir yelpazede hizmet veren bir şirket olarak yapmaktayız.


2- Şirketinizi ve sektörünüzü 2023 dünyasında nasıl bir gelecek bekliyor? 2023 dünyasındaki yerinizi nerede görüyorsunuz?
Günümüzde ekonomik gelişmeler, global dünyanın sosyal yapısındaki değişiklikler bilişim teknolojilerini de kendi ekseni doğrultusunda yönlendirecektir. Bizim öngörümüz olarak bilişim sektörü yeniliklerle birlikte gelişmeye devam edecektir. 2023 yılına ulaştığımızda Türkiye ve Dünyada teknoloji ve bilişim; özelde insanların genelde toplumların vazgeçilmez unsurlarından bir alan olarak önemini koruyacaktır. Bilişim sektörü içinde internet kullanımı ve internet portallarının önemi daha da artacaktır. Bunu örneklememiz gerekirse Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı araştırmasına göre;
- 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar kullanım oranı 2010 yılına göre artarak % 46,4 ve  İnternet kullanım oranı ise yine 2010 yılına göre artış göstererek %41,6 olarak gerçekleşmiştir.
- İnternet kullanan bireylerin %89,5’i interneti düzenli kullanmaktadır. Bununla birlikte  İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı 2010 yılında %15 iken 2011 yılında ise %18,6’dır.


Bu araştırma çerçevesinde bu örnekler göstermektdir ki; internet kullanımı ve internet üzerinden gerçekleşen ticaret gün geçtikçe artmaktadır. HBS BİLİŞİM olarak 2023 senesine internet portalları ve bu portallar üzerinden gerçekletireceğimiz ve bulunduğumuz her alanda pazarın etkin aktörü olacağımız hedefi ile hareket etmekteyiz.


3- 2023’e nasıl hazırlanıyorsunuz? 2023 stratejinizin ana hatları, köşe taşları, öne çıkan başlıkları…
Teknik altyapımızı sürekli geliştiriyor ve güçlendiriyoruz. İnternet ortamı ve bilişim teknolojilerinde durağanlık şirketleri hedeflerine ulaşma noktasında başarısızlığa götürmektedir. Bunun çok iyi bilincinde olan şirketimiz teknik altyapısını, reklam ve tanıtım stratejilerini ve pazarlama faaliyetlerini 2023 vizyonu çerçevesinde geliştirmektedir.


4- Şirketinizin bugünkü ve 2023 hedef büyüklüklerini paylaşır mısınız? 
Şirketimizin 2012 hedefi günlük 10 adet ilanın girildiği ve 100 den fazla iş ilanı başvurusunun olduğu aktif bir insan kaynakları sitesi olmaktır ve her yıl bu hedefi katlayarak sektörün en büyük insan kaynakları sitelerinin arasındaki yerimizi almaktır. Bu projeksiyonda önümüzdeki 5 yıllık süreçte pazarın %25’ine sahip olmak, 2023’te ise %40 Pazar payına sahip olarak pazardaki ilk 3 site arasında yer almaktır.


- İç pazar payı – Pazar payı sıralamasındaki yeri : İç pazardaki payımız ilk senesini doldurmamış bir site olarak % 2-3 seviyelerindedir. Sıralamadaki yerimiz ise ana aktörlerden sonra 8 diyebiliriz.
- İhracat gücü – Sıralamadaki yeri: Henüz ihracat gücümüz olmasa da Avrupanın farklı ülkelerinde yapmayı planladığımız yatırımlar ile o ülkelerdeki nitelikli istihdama destek olacağız ve bu yatırımların karşılığı ülkemize döviz olarak girdi sağlayacaktır.
- İstihdam gücü: Hemenisara.com kendi bünyesinde istihdama küçük katkıda bulunsa da verdiği hizmet itibariyle yüzlerce kişinin istihdam edilmesine yardımcı olmaktadır.
-Yatırım gücü – Yurtiçinde ve yurtdışında : Çözüm ortaklığımızın devam ettiği ve birlikte hareket ettiğimiz Haksa İplik firması ile birlikte hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki yatırımlarımızı sürdürecek ve en etkin şekilde yatırımları yöneteceğiz.


5- 2023’ün yıldız sektörü size göre hangisi olacaktır?
Bilişim Teknolojileri ve Gıda Sektörü yıldızı daha da parlayacak olan sektörlerdir.

HEMENİSARA.COM “ ÇALIŞTIRMAYALIM,OKUTALIM!” PROJESİNE DESTEK VERİYOR

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan “Çalıştırmayalım, Okutalım!” projesi Türkiye’deki çocuk işçiler sorununu konu almaktadır. Tüm dünyada, 250 milyon çocuk işçi çalıştırılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2006 yılı verilerine göre Türkiye’de halen 1 milyon’a yakın çocuk tarım, sanayi ve hizmet sektörü gibi alanlarda çocuk işçi olarak çalışmaktadır. Hemenisara.com olarak kanayan bu yaraya daha fazla seyirci kalmamak ve sosyal sorumluluk bilincimiz gereği bu “sloganın” daha fazla kişiye ulaştırılabilmesi için bu projeyi destekliyoruz.


Gerekçesi: Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler’in 15 yaş altı çocukların çalışmasını yasaklayan“Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi”ne ve International Labor Organization (ILO) tarafından çocuk emeğinin sömürüsünü yasaklayan uluslararası anlaşmalara ve yine aynı konuda ILO tarafından yürütülen “Acil Eylem Planı” na taraftır. Ancak azımsanmayacak çocuk işçi sayısı ile mesele ivedilikle çözüm bekleyen sorunlar arasında yer almaktadır.


Bu Projenin Amacı: Üretim ve hizmet süreçlerinde yer alan çocuk işçiler örgün eğitimden koparılmaktadır ve yine bu süreçlere dahil olan 15 yaş altı çocuk işçilerde çeşitli fiziksel ve psikolojik gelişim bozuklukları ortaya çıkmaktadır ve emekleri sömürülmektedir.


Çocuk İşçiler meselesini ülke gündemine etkili şekilde taşıyarak güçlü bir kamuoyu tesis etmek ve bireysel ve kurumsal farkındalık yaratmak projenin en önemli amacıdır. Özel sektör temsilcileri ile imzalanacak olan ortak deklarasyonla, Türkiye’de istihdam sağlayan iş dünyasının önemli aktörlerinin konuya duyarlı ve konunun tarafı haline getirilmesi hedeflenmektedir.


Proje kapsamında imzalanan deklarasyonun kamuoyuna “Çalıştırmayalım, Okutalım!” mesajını etkili bir şekilde vermesi planlanmaktadır. Projenin çarpan etkisi, deklarasyona imza koyan özel sektör temsilcilerinin kendi bünyelerindeki işletmelerde ve sahip oldukları ticari organizasyona dolaylı olarak hizmet sunan yan işletmelerde, “Çocuk İşçi Çalıştırılmaması” taahhüdünü vermeleriyle arttırılacaktır.


Hemenisara.com olarak işveren üyelik sözleşmelerimize çocuk işçi çalıştırılmayacağı ve çocuk işçi ilanlarının sitemizde yayınlanmayacağına yönelik madde eklenecektir.
Ümraniye Belediyesi uygun olmayan koşullarda çalıştırılan çocuk işçiler sorunu çerçevesinde bir kamuoyu oluşturabilmek amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel sektör temsilcileri, ulusal sendikalar ve ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek ortak bir program hazırlayacaktır. 23 Nisan 2012 günü gerçekleşecek program 81 ilden çocuk işçinin yaşam öyküsünün yer aldığı belgesel gösterimi ile başlayacak, temsili konuk çocuk işçilerin sahnede misafirlere kendi dillerinden sorunlarını anlatması ile devam edecektir. Programın sonunda projeye destek veren kurumların temsilcileri ortak deklarasyona imza atacak ve verecekleri “Çalıştırmayalım, Okutalım” mesajı ile programı kapatacaklardır.

Fırsatlar, Girişimler ve Cesaret Üzerine

Bir kaç gündür aklımda dönüyor. Fırsat bulmak ile fırsat yaratmak arasındaki fark, nasıl da benzedikleri halde ne kadar ayrı oldukları.

Şans ile azim kadar farklılar birbirlerinden çünkü, fırsat bulan ve değerlendiren insan şanslı insandır. Fırsat yaratan ise azimli, o başarmak için çabalamış, kıvranmış, acı çekmiş uykusuz kalmış ve becermiştir. Cesaret ister kendin için fırsat yaratmak, girişimcilik ister.

Girişimcilik dediğimiz de düşündürüyor beni yıllarca, kağıt üzerinde harika bir girişimciyim. Kafamda onlarca şirket kurdum, batırdım veya yükselttim. Bu noktada da girişimci tanımını düşünmek gerekiyor, bir işi yapmaya heves eden değildir girişimci. O işi yapmaya girişmiş olandır. Başarılı ya da değil, işin o kısmı önemli değildir. Önemli olan kolları sıvayıp girişmektir işe. Üniversitede genç girişimciler topluluğuna girmek değildir, girişimcilik. Elini taşın altına koymaktır. “Ben bunu yapmak için çabaladım.” diyebilmektir.

Son zamanlarda kafam dönüyor, cesaret toplamak istiyorum. Kağıt üzeri girişimciliğinden, gerçek girişimciliğe yol almak istiyorum. Bunun için cesaret istiyorum. Kendi fırsatımı kendim yaratacak gücü, cesareti, azmi kendimde bulup, kendi fırsatımı yaratma işine girişmek istiyorum.

Hazır gençliğin kavak yelleri başımızdayken bundan faydalanıp pupa yelken gitmeli belki de. Cesareti toplamalı.

Girişimcilik Üzerine Deneme

Az önce eğitime öğle yemeği arası verildi, ben de İstiklal’de fiyatı abartı olmayacak, temizliğine güvenebileceğim ve lezzetli bir yer aramaya koyuldum. Bir iki yeri pas geçtikten sonra zincir restoranlardan birine yerleştim. Öyle ya tüm ülke çapında şubeleri olan bir yer kötü olamazdı.

Otururken önümde duran Amerikan servisteki yazıları okurken düşüncelere daldım. Ramiz Usta Akhisar’daki küçük dükkanından yolculuğa 1928 yılında başlayıp 2012 de ülke çapında onlarca şubeye nasıl çıkmıştı? Marka yönetimi, girişimcilik, cesaret ve belki de daha fazlası. Neden Ödemiş’in ünlü köftecisi Hurşit bunu yapamıyordu da Akhisarlı Ramiz yapabiliyordu? Aralarındaki fark neydi?

Ya da daha büyük düşünelim. Coca-cola nasıl olup da küresel bir şirket haline gelirken Çamlıca neden bunu başaramıyordu? Özsüt ülke çapında üne kavuşurken Süt Çiçeği neden yerinde sayıyordu?

Bu farkı yaratan sadece “Yürü ya kulum” diyen biri olmamalı. Benim inancım herkesin kendi fırsatını kendi yaratması gerektiği yönünde. Hiç kimse Coca-Cola gel bunu tüm ülkeye satalım zengin olalım dememiştir kanımca. Başarının sırrı çok da farklı değil bana sorarsanız. Üstelik sır bile değil diyebilirim.

Önce ihtiyaç yaratmak veya sunulan ürünü/hizmeti bir elitizm göstergesi haline getirmek gerekir (ki Apple bu ikincisi konusunda oldukça başarılı adımlar attı). Hiç yoktan yaratılan bu ihtiyaç pazar olarak dönecektir ve muhtelemen ihtiyacı yaratan olarak pazarın tek hakimi de bir süre biz olacağızdır.

Ardından gelen ürünün kalitesi… Sunulan ürün ya da hizmet belli bir kalite düzeyinin üzerinde olmalı ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin ya da şirketin boyutu ne kadar değişirse değişsin kaliteyi koruyabilmek yaratılan müşteri portföyünü elde tutmak için ön koşul. Aksi takdirde piyasada çoktan üremiş olan rakipler bu müşterileri tek tek elinizden alacaklardır.

Son adım ise yaratıcılık, fırsatçılık ve girişimcilik, yeni ürünler ya da pazarlar yaratıp kendi fırsatını yaratarak bu fırsatlara yatırım yaparak girişimciliğini kanıtlamak. Böylece adım adım büyümek, çeşitliliği artırmak, şube/hizmet ağını yaygınlaştırmak sağlanabilir.

Gözlemlerim ve düşüncelerim sonrası yaptığım çıkarımlar bunlar. Tamamen doğru olmayabilirler, kısmen yanlış veya eksik olabilirler ancak bana göre çözümün temel taşı bu adımlar. Şu anda kulağıma şu sorular çalınıyor : “Madem bu kadar iyi biliyorsun neden kendin denemiyorsun?” Cevabım basit aslında, doğru zamanı ve sermayeyi bekliyorum. Önümde henüz belirsizlikler ve askerlik varken bir start-up kurmak çok saçma olur. Kurup, büyütüp, bırakıp askere gitmek, okulu bitirememek vs. hoş olmaz. Doğru yatırım için doğru zamanı bekliyorum sadece.

Zaman ve şans sizden yana olsun. Kendi fırsatlarını yaratıp onlardan yararlanmanız dileğiyle.

 
Tweeter button Facebook button Digg button Stumbleupon button