Archive for Ağustos, 2012

Hemenisara.com Röportajı

Herkese merhaba.
Dünya Gazetesi Denizli Temsilciliği’nden Gülsüm Can Hanım’ın Hemenisara.com ile gerçekleştirilen röpörtajı aşağıda bulabilirsiniz.


1- Şirketinizin ve sektörünüzün “Türkiye 2023” vizyonu içerisindeki yeri ve stratejik önemi nedir?
“Türkiye 2023” vizyonu içinde ülkemizde en çok gelişme gösteren sektör teknolojidir. Teknoloji alanında yapılan yatırımlar, atılan yenilik adımları Türkiye’de bilişim sektörünün önümüzdeki süreçte de önemini artıracağını göstermektedir. Devlet yönetiminde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kurumunun oluşturulması da bunun bir göstergesidir. Bununla birlikte zamanımızın ülkemizdeki en büyük sorunu olan ve olmaya da devam edeceği aşikar olan istihdam problemi İnsan Kaynakları alanını özel bir hale getirmiştir. Gün geçtikçe teknoloji ve İnsan Kaynaklarının bir arada öneminin artacağı ve gelişeceği kaçınılmaz bir gerçektir. HBS Bilişim ve İnsan Kaynakları firması olarak biz de bu gelişim gösteren ve sürekli önemi artan bilişim sektörü içinde İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmış olarak yerimizi almış bulunuyoruz. Stratejik olarak bu önem ve gelişimi şirket politikası olarak kendimize yön verici olarak belirlemiş, vizyonumuzu da bu yönde oluşturmuş bulunuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda tüm yatırımlarımızı sadece İK olarak değil bilişim sektöründe geniş bir yelpazede hizmet veren bir şirket olarak yapmaktayız.


2- Şirketinizi ve sektörünüzü 2023 dünyasında nasıl bir gelecek bekliyor? 2023 dünyasındaki yerinizi nerede görüyorsunuz?
Günümüzde ekonomik gelişmeler, global dünyanın sosyal yapısındaki değişiklikler bilişim teknolojilerini de kendi ekseni doğrultusunda yönlendirecektir. Bizim öngörümüz olarak bilişim sektörü yeniliklerle birlikte gelişmeye devam edecektir. 2023 yılına ulaştığımızda Türkiye ve Dünyada teknoloji ve bilişim; özelde insanların genelde toplumların vazgeçilmez unsurlarından bir alan olarak önemini koruyacaktır. Bilişim sektörü içinde internet kullanımı ve internet portallarının önemi daha da artacaktır. Bunu örneklememiz gerekirse Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı araştırmasına göre;
- 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar kullanım oranı 2010 yılına göre artarak % 46,4 ve  İnternet kullanım oranı ise yine 2010 yılına göre artış göstererek %41,6 olarak gerçekleşmiştir.
- İnternet kullanan bireylerin %89,5’i interneti düzenli kullanmaktadır. Bununla birlikte  İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı 2010 yılında %15 iken 2011 yılında ise %18,6’dır.


Bu araştırma çerçevesinde bu örnekler göstermektdir ki; internet kullanımı ve internet üzerinden gerçekleşen ticaret gün geçtikçe artmaktadır. HBS BİLİŞİM olarak 2023 senesine internet portalları ve bu portallar üzerinden gerçekletireceğimiz ve bulunduğumuz her alanda pazarın etkin aktörü olacağımız hedefi ile hareket etmekteyiz.


3- 2023’e nasıl hazırlanıyorsunuz? 2023 stratejinizin ana hatları, köşe taşları, öne çıkan başlıkları…
Teknik altyapımızı sürekli geliştiriyor ve güçlendiriyoruz. İnternet ortamı ve bilişim teknolojilerinde durağanlık şirketleri hedeflerine ulaşma noktasında başarısızlığa götürmektedir. Bunun çok iyi bilincinde olan şirketimiz teknik altyapısını, reklam ve tanıtım stratejilerini ve pazarlama faaliyetlerini 2023 vizyonu çerçevesinde geliştirmektedir.


4- Şirketinizin bugünkü ve 2023 hedef büyüklüklerini paylaşır mısınız? 
Şirketimizin 2012 hedefi günlük 10 adet ilanın girildiği ve 100 den fazla iş ilanı başvurusunun olduğu aktif bir insan kaynakları sitesi olmaktır ve her yıl bu hedefi katlayarak sektörün en büyük insan kaynakları sitelerinin arasındaki yerimizi almaktır. Bu projeksiyonda önümüzdeki 5 yıllık süreçte pazarın %25’ine sahip olmak, 2023’te ise %40 Pazar payına sahip olarak pazardaki ilk 3 site arasında yer almaktır.


- İç pazar payı – Pazar payı sıralamasındaki yeri : İç pazardaki payımız ilk senesini doldurmamış bir site olarak % 2-3 seviyelerindedir. Sıralamadaki yerimiz ise ana aktörlerden sonra 8 diyebiliriz.
- İhracat gücü – Sıralamadaki yeri: Henüz ihracat gücümüz olmasa da Avrupanın farklı ülkelerinde yapmayı planladığımız yatırımlar ile o ülkelerdeki nitelikli istihdama destek olacağız ve bu yatırımların karşılığı ülkemize döviz olarak girdi sağlayacaktır.
- İstihdam gücü: Hemenisara.com kendi bünyesinde istihdama küçük katkıda bulunsa da verdiği hizmet itibariyle yüzlerce kişinin istihdam edilmesine yardımcı olmaktadır.
-Yatırım gücü – Yurtiçinde ve yurtdışında : Çözüm ortaklığımızın devam ettiği ve birlikte hareket ettiğimiz Haksa İplik firması ile birlikte hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki yatırımlarımızı sürdürecek ve en etkin şekilde yatırımları yöneteceğiz.


5- 2023’ün yıldız sektörü size göre hangisi olacaktır?
Bilişim Teknolojileri ve Gıda Sektörü yıldızı daha da parlayacak olan sektörlerdir.
 
Tweeter button Facebook button Digg button Stumbleupon button