Archive for Haziran, 2012

HEMENİSARA.COM “ ÇALIŞTIRMAYALIM,OKUTALIM!” PROJESİNE DESTEK VERİYOR

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan “Çalıştırmayalım, Okutalım!” projesi Türkiye’deki çocuk işçiler sorununu konu almaktadır. Tüm dünyada, 250 milyon çocuk işçi çalıştırılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2006 yılı verilerine göre Türkiye’de halen 1 milyon’a yakın çocuk tarım, sanayi ve hizmet sektörü gibi alanlarda çocuk işçi olarak çalışmaktadır. Hemenisara.com olarak kanayan bu yaraya daha fazla seyirci kalmamak ve sosyal sorumluluk bilincimiz gereği bu “sloganın” daha fazla kişiye ulaştırılabilmesi için bu projeyi destekliyoruz.


Gerekçesi: Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler’in 15 yaş altı çocukların çalışmasını yasaklayan“Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi”ne ve International Labor Organization (ILO) tarafından çocuk emeğinin sömürüsünü yasaklayan uluslararası anlaşmalara ve yine aynı konuda ILO tarafından yürütülen “Acil Eylem Planı” na taraftır. Ancak azımsanmayacak çocuk işçi sayısı ile mesele ivedilikle çözüm bekleyen sorunlar arasında yer almaktadır.


Bu Projenin Amacı: Üretim ve hizmet süreçlerinde yer alan çocuk işçiler örgün eğitimden koparılmaktadır ve yine bu süreçlere dahil olan 15 yaş altı çocuk işçilerde çeşitli fiziksel ve psikolojik gelişim bozuklukları ortaya çıkmaktadır ve emekleri sömürülmektedir.


Çocuk İşçiler meselesini ülke gündemine etkili şekilde taşıyarak güçlü bir kamuoyu tesis etmek ve bireysel ve kurumsal farkındalık yaratmak projenin en önemli amacıdır. Özel sektör temsilcileri ile imzalanacak olan ortak deklarasyonla, Türkiye’de istihdam sağlayan iş dünyasının önemli aktörlerinin konuya duyarlı ve konunun tarafı haline getirilmesi hedeflenmektedir.


Proje kapsamında imzalanan deklarasyonun kamuoyuna “Çalıştırmayalım, Okutalım!” mesajını etkili bir şekilde vermesi planlanmaktadır. Projenin çarpan etkisi, deklarasyona imza koyan özel sektör temsilcilerinin kendi bünyelerindeki işletmelerde ve sahip oldukları ticari organizasyona dolaylı olarak hizmet sunan yan işletmelerde, “Çocuk İşçi Çalıştırılmaması” taahhüdünü vermeleriyle arttırılacaktır.


Hemenisara.com olarak işveren üyelik sözleşmelerimize çocuk işçi çalıştırılmayacağı ve çocuk işçi ilanlarının sitemizde yayınlanmayacağına yönelik madde eklenecektir.
Ümraniye Belediyesi uygun olmayan koşullarda çalıştırılan çocuk işçiler sorunu çerçevesinde bir kamuoyu oluşturabilmek amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel sektör temsilcileri, ulusal sendikalar ve ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek ortak bir program hazırlayacaktır. 23 Nisan 2012 günü gerçekleşecek program 81 ilden çocuk işçinin yaşam öyküsünün yer aldığı belgesel gösterimi ile başlayacak, temsili konuk çocuk işçilerin sahnede misafirlere kendi dillerinden sorunlarını anlatması ile devam edecektir. Programın sonunda projeye destek veren kurumların temsilcileri ortak deklarasyona imza atacak ve verecekleri “Çalıştırmayalım, Okutalım” mesajı ile programı kapatacaklardır.
 
Tweeter button Facebook button Digg button Stumbleupon button